TenneT: Van Rilland tot Tilburg

  • Omgevingsmanagement
  • Procescoördinatie
  • Planologische haalbaarheid

TenneT realiseert een nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland tot Tilburg en is verantwoordelijk voor het aansluiten van nieuwe energievoorzieningen, zoals nieuwe windmolenparken. Voorafgaand aan de bouw en het beheer kent het project een uitdagend en langdurend voorbereidende planfase. De tracécoördinator is verantwoordelijk voor het verzamelen en vastleggen van alle informatie die uiteindelijk van belang is voor de realisatie en onderhoud van de hoogspanningslijn. In deze fase organiseren wij interne werkateliers met specialisten om uit te zoeken wat de effecten zijn van de verschillende varianten in de uitwerkingslocaties.

Onze rol

TenneT is samen met betrokkenen (zoals bewoners, bedrijven en overheden), meer in detail aan het onderzoeken hoe we dit tracé op bepaalde stukken kunnen optimaliseren. Als adviseur planologie is Richard betrokken bij de ontwikkeling en inpassing van een 380 kV hoogspanningstracé. Als tracéccoördinator is Gerwen verantwoordelijk voor de planologische inpassing en uitwerking van het tracé conform scope en de vastgestelde randvoorwaarden binnen het project. 

We werken nauw samen met diverse specialisten zoals engineers en omgevingsmanagers. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de effecten op de omgeving, technische mogelijkheden en kosten.  Mocht je meer willen weten over dit project, kun je altijd een kijkje nemen op de website https://www.zuid-west380kv.nl/oost/

Onze adviseurs

Hidde Trommelen

Hidde Trommelen

Richard van den Boogaard

Richard van den Boogaard

Gerwen van Middelkoop

Gerwen van Middelkoop