Dorpsplan Langenboom

  • Centrumontwikkeling
  • Burgerinitiatief
  • Planvorming
  • Projectmanagement

In 2019 kozen de inwoners van Langenboom (gemeente Mill & Sint Hubert) unaniem voor een nieuw dorpshart en een verenigd sportpark. De wens hiervoor ontstond toen de lokale kroeg aankondigde te gaan sluiten. Daarmee dreigde de ziel uit het dorp te verdwijnen. Dit was het startpunt voor het maken van het Dorpsplan Langenboom. Het plan richt zich op een aantrekkelijk, leefbaar en toekomstbestendig dorp met een ambitieuze transformatie van de kerk tot nieuw dorpshart, het sportpark naar een verenigd sporthart en de herontwikkeling van de voormalige sporthal tot een woningbouwlocatie. In april 2020 heeft de gemeenteraad een Haalbaarheidsanalyse en Plan van Aanpak vastgesteld.

Onze rol

In december 2020 is Louter door de gemeente en Stichting Eigen Kweek, de aanjager van het dorpsplan, gevraagd om het proces verder te begeleiden. Op basis van de eerste haalbaarheidsanalyse hebben we vervolgonderzoek uitgevoerd. Het dorpsplan werd ruimtelijk en programmatisch geoptimaliseerd en de (financiële) uitvoerbaarheid is tegen het licht gehouden. De resultaten zijn op 8 juli 2021 voorgelegd aan en unaniem akkoord bevonden door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert. Het Dorpsplan Langenboom kan nu een volgende fase van uitvoering in!
 

Onze adviseur

Arjen van den Bogaart

Arjen van den Bogaart

Kerk Langenboom