Plannen voor Peel en Maas

  • Bestemmingsplan
  • Ruimtelijke beleidsafwegingen
  • Transitie buitengebied

De gemeente Peel en Maas is een landelijke gemeente in Noord-Limburg. De gemeente bestaat uit elf kernen, elk met een duidelijk eigen profiel, maar omvat ook een groot buitengebied. Hier laat de transitie van het landelijk gebied zich duidelijk merken: op de ene plek is sprake van omschakelingen van agrarische bedrijvigheid naar wonen, recreatie of dienstverlening, op andere plekken is juist sprake van een intensivering.

Onze rol

Daan was tussen 2022 en 2024 bij Peel en Maas aan de slag als adviseur omgevingsontwikkeling. In die rol heeft hij contact met initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en hun adviseurs. Hij adviseert  bestuurders en collega’s over de ruimtelijke en beleidsmatige afwegingen en is verantwoordelijk voor het doorlopen van de uitgebreidere procedures.

Enkele van de initiatieven die Daan begeleidt, zijn gelegen binnen de kernen, zoals woningbouwplannen of de uitbreiding van een steenfabriek. Maar de meeste ontwikkellocaties bevinden zich in het buitengebied. Het zijn vaak ook voorbeelden van die transitie die in het buitengebied plaatsvindt. Het gaat dan ontwikkelingen zoals enkele voormalige agrarische locaties die herbestemd worden naar ‘wonen’ of een maatschappelijke functie krijgen, maar ook om uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid in landschappelijk waardevol gebied.

Onze adviseur

Daan Haanstra

Daan Haanstra