Wij zijn Louter

Louter is een adviesbureau in de ruimtelijke ontwikkeling, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Met circa 20 collega’s werken we dagelijks aan diverse projecten en processen in het ruimtelijke domein. Dit doen wij meestal op de werkvloer van onze opdrachtgevers: gemeenten, provincies, energiebedrijven, ontwikkelmaatschappijen en uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat.

Louter bestaat uit een hechte club mensen met een gedeelde passie: het duurzamer en inclusiever maken van onze omgeving: de ‘people, planet en profit’ in balans brengen. Ieder doet dit vanuit zijn of haar persoonlijke motivatie en achtergrond en dat maakt werken bij- en met Louter zo leuk en boeiend. De kern van onze activiteiten is het organiseren en begeleiden van de projecten en processen met de betrokken stakeholders. Onze werkgebieden variëren van de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, tot de herstructurering van bedrijventerreinen, stedelijke transformatie en -uitbreiding, infrastructuur, energievoorzieningen, gebiedsgericht werken en het organiseren van participatie en stakeholdermanagement.

De onderzoekende en verbindende kwaliteiten van onze mensen gecombineerd met nieuwsgierigheid en oplossend vermogen zorgen voor een aangename dynamiek binnen teams en interactie tussen betrokken partijen. En dit zorgt voor geweldige resultaten, daar waar het uiteindelijk om draait: de gebruikerservaringen in de gerealiseerde woon-, werk- en natuurgebieden.

Heeft u een bepaalde case waar wij u bij kunnen helpen? Of bent u nieuwsgierig naar de talenten van Louter? Neem contact met ons op!

Onze projecten

Diensten

Advies

Louter biedt advies en begeleiding op het gebied van organisatorische vraagstukken die nauw samenhangen met interactie met andere organisaties en inwoners. Wij richten ons op de energietransitie, organiseren van participatie, het omgaan met de nieuwe Omgevingswet, gebiedsgericht werken, publiek-private samenwerking op beleidsniveau. Op realisatieniveau levert Louter advies op contractering en aanbesteding van openbare voorzieningen.

Proces- en projectmanagement

Louter levert programma management en projectmanagement voor fysieke opgaven in de leefomgeving, waarin de (her)ontwikkeling van gebieden en interactie met diverse stakeholders de twee hoofdingrediënten zijn.
Louter biedt daarnaast creatieve spelvormen en begeleidt strategische workshops en trainingen op het gebied van projectmatig werken.

Kortom. Bij Louter kunt u terecht voor projectmanagers, programmamanagers, adviseurs, en procesbegeleiders die goed op de hoogte zijn van issues, processen en opgaven van gemeentelijke organisaties.

  Onze mensen

Arjen

06 - 151 113 81

Arjen

06 - 151 113 81

Arjen heeft leiding gegeven aan diverse langjarige en grootschalige locatieontwikkelingen voor verschillende gemeenten en met multidisciplinair samengestelde projectteams. In deze projecten heeft hij zowel te maken gehad met erfgoedproblematiek als met de stakeholders op dit terrein, zoals ontwikkelaars, aannemers, het bisdom, congregaties, landgoed-eigenaren, Boei, Monumentenhuis Brabant, woningcorporaties, belangenorganisaties , alsmede (diverse disciplines binnen) de provincie, ministeries en onderzoeks -en adviesbureaus. In de door hem geleide projecten was hij verantwoordelijk voor de algemene leiding (proces– en projectmanagement) en voor het organiseren van trajecten waarin wordt gekomen tot waardetoevoeging op te (her)ontwikkelen locaties, binnen de realisatiestrategie van zijn opdrachtgevers. In een aantal gevallen waren cultuurhistorie en natuurontwikkeling in combinatie met uiteenlopende gebruiksfuncties succesvolle katalysatoren voor de locatieontwikkeling.

Arjen is energiek en weet momentum te creëren met projectteams en stakeholders en is bovendien een effectief onderhandelaar.

In zijn loopbaan heeft hij zich verder gespecialiseerd in het proces– en projectmanagement op locaties en in gebieden met vernieuwende ontwikkelconcepten. Voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van spoorzones, integrale wijkvernieuwing en de landgoedontwikkeling. Deze ontwikkelconcepten lopen vooruit op gangbare vormen van gebiedsontwikkeling en zetten in op een werkwijze die ook wordt geambieerd in de nieuwe Omgevingswet. Met deze werkwijze, die uitgaat van de principes vertrouwen, flexibiliteit, procesafspraken, integraliteit en transparantie, richt Arjen de energie en inspanningen op een gedegen planuitwerking met stakeholders. Deze werkwijze brengt hij ook graag over in de verdere professionalisering van organisaties waarbinnen hij werkzaam is.

Sterke punten: Leergierigheid, maximalisering, prestatiegerichtheid, relatievorming, zelfverzekerdheid.

Judith

06 - 102 894 99

Judith

06 - 102 894 99

Als organisatieondersteuner bij Louter zorg ik er samen met mijn collega voor dat het kantoor up and running is. Wij zijn het aanspreekpunt voor onze collega’s, opdrachtgevers en overige relaties. Louter biedt mij veel vrijheid, zelfstandigheid en ruimte om deze rol zelf in te vullen. Het accent in mijn functie ligt daarbij op HR-gerelateerde zaken.

Binnen Louter is veel aandacht voor persoonlijke groei en krijg ik de kans om hetgeen ik geleerd heb in de praktijk te brengen en me daarin verder te ontwikkelen.

Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van Louter.

Sterke punten: Analytisch, harmonie, hersteldrang, leergierigheid, onpartijdigheid.

Angeline

06 - 415 45 674

Angeline

06 - 415 45 674

Ik maak graag deel uit van het team van Louter. Geen dag is hetzelfde! Als organisatieondersteuner binnen Louter komen mijn dienstverlenende kwaliteiten goed tot zijn recht. Samen met mijn collega Judith ben ik het aanspreekpunt voor collega’s, opdrachtgevers en leveranciers. Wij vullen elkaar goed aan, gaan achter zaken aan, organiseren en handelen af. Het ondersteunen van het management en de afdeling sales behoort tot mijn dagelijkse werkzaamheden.

Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de facilitaire zaken. Ik krijg veel energie van de afwisselende taken die zich afspelen binnen onze organisatie. Niet alleen doen maar ook bedenken hoe het beter kan en zaken overzien. Louter is een fijne organisatie om voor te werken met een goede sfeer waar men elkaar met respect behandelt.

Sterke punten: Communicatie, positivisme, saamhorigheid, verantwoordelijkheidsbesef, innemend.

Koen

06 - 407 377 67

Koen

06 - 407 377 67

Binnen Louter ben ik medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf. Een fijn klimaat organiseren voor de medewerkers van Louter en uiteraard ook voor onze klanten is wat mij betreft een mooi vertrekpunt. Ik sta voor een open cultuur met korte lijnen. Eigen verantwoordelijkheid zal ik altijd stimuleren maar niet door daarmee afstandelijk te worden. Naast het sturen op onze beleids- en financiële kaders binnen Louter, ben ik ook actief als relatiebeheerder van onze klanten. Ik sta graag in contact met mensen. Dit is wat mij betreft de basis om mijn werk goed uit te kunnen voeren. Ik zoek graag de interactie op en ik vind het prettig om open het gesprek aan te gaan. Vanuit daar ontstaan de beste relaties die wat mij betreft altijd voor lange termijn ingestoken zijn.

Sterke punten: Actiegerichtheid, communicatie, competitie, maximalisering, innemend.

Erin

06 - 463 143 13

Erin

06 - 463 143 13

In 2008 ben ik bij Louter in dienst gekomen. Meteen was ik gepakt door de energie die het bedrijf ademt. Ook bij de vanzelfsprekende collegialiteit, de intellectuele uitdaging en de ruimte die er is voor eigen initiatief en ambities, voelde ik me meteen thuis. Als directeur mag ik Louter verder brengen in haar groei en ontwikkeling. Hiervoor haal ik veel inspiratie uit de uitdagingen van onze opdrachtgevers, waar we een bijdrage aan mogen leveren. En daar geloof ik in: samen een stap verder komen tot een niveau waar je alleen nooit had kunnen komen.

Sterke punten: Ideeenvorming, individualisering, input, intellect, strategisch.

Menno

06 - 836 734 72

Menno

06 - 836 734 72

Ik ben een breed geïnteresseerde, analytische en communicatieve adviseur stedelijke ontwikkeling die met plezier ‘opereert’ in een politiek krachtenveld. Met passie en verantwoordelijkheidsgevoel werk ik aan integrale maatschappelijke opgaven en de (fysieke) verandering van steden en gebieden. Dat doe ik resultaatgericht, met relativerende humor en met respect voor andermans belangen.

Ik heb gewerkt voor zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten. Daarnaast heb ik ruime ervaring opgedaan op het gebied van intergemeentelijke samenwerking en de samenwerking tussen gemeenten en externe organisaties, zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Sterke punten: Behoedzaamheid, harmonie, input, maximalisering, significantie.

Coriene

06 - 526 210 33

Coriene

06 - 526 210 33

Jarenlang actief bij de overheid op gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Als beleidsmedewerker, projectleider, lijnmanager en als project-/procesmanager. Deze ervaring wil ik graag inzetten voor diverse opdrachtgevers. Mijn kracht zit in het analyseren van situaties, uitzetten van de lijnen en zoeken naar de oplossing. Ik doe dat graag samen en in overleg met de mensen in de directe omgeving. Naast het werken aan ruimtelijke ontwikkelingen, loop ik graag een rondje hard, spring regelmatig op de fiets of trek mijn wandelschoenen aan en hou van (verre) vakanties.

Sterke punten: Behoedzaamheid, empathie, harmonie, hersteldrang, input.

Thomas

06 - 102 922 44

Thomas

06 - 102 922 44

Als junior projectmedewerker heb ik oog voor de klant, en streef ik ernaar om oplossingsgericht te werk te gaan. Binnen een projectgroep stel ik tijdens het proces meermaals de vraag: wat is ons doel? Want tot een goede doelstelling komen is al vaak het halve werk. Als afgestudeerd delta en water manager geloof ik dat input van belanghebbenden essentieel is om tot een breder geaccepteerde toekomstvisie en ruimtelijk plan te komen. Die verschillende, vaak tegenstrijdige wensen in kaart brengen vindt ik spannend, en een middenweg vinden geeft mij energie.

Louter is een club van deskundige collega’s met verschillende specialismes binnen het ruimtelijk domein. Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden grijp ik de kans om van mijn ervaren collega’s te leren, om mijzelf te ontwikkelen. Ik ben tevreden als ik iets van waarde heb gedaan dat bijdraagt aan het behalen van een doelstelling. Als junior projectmedewerker betekent dit senior projectmanagers en adviseurs ontlasten zodat zij kunnen focussen op hun specialismes. Met mijn opgedane kennis en ervaring wil ik met mijn collega’s impact maken in het ruimtelijk domein met als doel een sterke, levendige en groene regio.

Sterke punten: Harmonie, hersteldrang, actiegerichtheid, contextueel, ideeënvorming

Gerwen

06 - 294 229 85

Gerwen

06 - 294 229 85

In mijn studietijd leerde ik dat er meer nodig is dan alleen een goed plan om de fysieke omgeving naar ieders wens in te richten. Dit inzicht intrigeerde mij en ik ging op zoek naar een plek waar ik aan de slag kon gaan met de dingen die ik had geleerd. Ik startte bij Louter en ervaarde dat het in beweging brengen van mensen die verantwoordelijkheid, initiatef en durf tonen de drijvende kracht is achter ieder succesvol programma of project. Niet het plan, maar de mensen staan centraal!

Drie kernwoorden om mijzelf te omschrijven zijn gestructureerd, analytisch en oplossingsgericht. Ik ben iemand die snel knelpunten signaleert. Dit doe ik door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen. Met de verkregen inzichten draag ik op een proactieve wijze duurzame oplossingen aan. Die houding heeft een positief effect op mijn manier van werken aan programma’s en projecten.

Sterke punten: Behoedzaamheid, intellect, overtuiging, toekomstgericht, verbondenheid.

Annelies

06 - 577 16 294

Annelies

06 - 577 16 294

Tijdens mijn studies Land en Watermanagement en Sociale Geografie ontdekte ik dat de dynamiek tussen mens en ruimte mij erg interesseert. Van hoe je een technisch project kan implementeren met oog voor sociale en culturele factoren, tot de gevolgen van migratiestromen op een stad of samenleving. Ik ontdekte dat de beste aanpak niet altijd de meest voor de hand liggende is, maar juist afhangt van context, sociale interacties en je eigen rol in het proces. Dit neem ik elke dag mee in mijn werk.

De afgelopen jaren heb ik mij in verschillende onderwerpen verdiept. De rode draad hierin is dat ik het leuk vind om verbinding te leggen tussen thema’s, belangen en mensen. Ik werk graag aan maatschappelijke thema’s, met een integrale en multidisciplinaire aanpak. Ik bekijk elk vraagstuk in zijn context en heb hierdoor aandacht voor de omgeving. Mijn kracht is de combinatie tussen analyseren, verbinden en ruimdenkendheid.

Sterke punten: Strategisch, empathie, analytisch, ideeënvorming, verbondenheid.

Hidde

06 - 102 899 83

Hidde

06 - 102 899 83

Wat mij het meeste drijft is het vooruit brengen van onze samenleving. De kern hierbij is om iedereen mee te krijgen in een proces. Op die manier wordt het draagvlak groter en is er meer ruimte voor frisse ideeën en initiatieven. De samenleving en omgeving moeten zo goed mogelijk aan elkaar worden aangepast waarbij individuele en gemeenschappelijke belangen in balans zijn. Dat zijn uitdagingen waar ik persoonlijk veel energie en motivatie van krijg. Bij tegengestelde belangen en meningen is het mijn kracht om een brug te slaan en tot een oplossing te komen.

Ik zie mijzelf als een betrokken, actief en communicatief vaardig persoon die niet bang is om het gesprek aan te gaan. Ik maak gemakkelijk contact met alle stakeholders binnen de omgeving waarin ik actief ben. Of dit nu binnen mijn sociale kring is, op de werkvloer van Louter of bij de opdrachtgever. Ik pas me gemakkelijk aan en weet de juiste toon te raken. Ik ben een teamplayer die ook goed zelfstandig kan werken. Mijn interesses liggen bij de energietransitie, beleid, leefbaarheid en diversen thema’s rondom ruimtelijke ontwikkeling. Binnen dit vakgebied heb ik bij verschillende projecten ervaring opgedaan, o.a. met wijkenergieplannen voor diverse gemeenten.

Sterke punten: Harmonie, aanpassingsvermogen, innemend, organisatievermogen, positivisme.

Richard

06 - 826 361 15

Richard

06 - 826 361 15

Als adviseur ruimtelijke ontwikkeling werk ik graag in een team aan een project dat er toe doet. Ik ben ervan overtuigd dat je samen tot een hoger niveau komt, een beter resultaat levert en duurzamere oplossingen vindt.

Wanneer ik start met een project, ga ik ervoor en zet ik me er voor de volle 100% voor in om tot een goed eindresultaat te komen. Een goede samenwerking is hierbij essentieel, met oog voor elkaars ideeën en belangen én met oog voor elkaar.

Ruimtelijke ontwikkeling wordt steeds complexer in Nederland, door onder andere steeds meer en complexer beleid, wet- en regelgeving en de processen die er nodig zijn om tot resultaat te komen. Dit ‘speelveld’ maakt voor mij het werken in dit vakgebied juist een mooie uitdaging!

Sterke punten: Empathie, innemend, verantwoordelijkheidsbesef, positivisme, aanmoediging.

Sharon

06 - 102 931 59

Sharon

06 - 102 931 59

De integraliteit overzien en bewaken van verschillende processen en producten in diverse gebiedsontwikkelingen spreekt mij erg aan. Duurzaamheid speelt hierin voor mij een belangrijke rol. Ik haal veel energie uit om in samenspraak met diverse stakeholders zowel extern als intern processen op te pakken met daarbij oog voor het aspect duurzaamheid.

Ik heb als adviseur gebiedsontwikkeling in opdracht van verschillende overheden gewerkt en heb de laatste jaren vooral gewerkt voor grote adviesbureaus. Ik ben resultaatgericht en werk graag in teamverband met focus op het eindresultaat.

Sterke punten: focus, discipline, resultaatgericht, analytisch, harmonie

Daan

06 - 262 523 39

Daan

06 - 262 523 39

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is vrijwel altijd sprake van een interessant samenspel tussen verschillende mensen, organisaties en overheden die elk hun eigen ideeën en wensen hebben. In een steeds complexere omgeving van beleid, wetten en belangen wordt het steeds belangrijker deze belangen goed af te stemmen. Als adviseur ruimtelijke ontwikkeling begeef ik me juist graag in dit speelveld. Naar mijn idee is een goede afstemming van deze belangen de sleutel voor een voorspoedig verloop van projecten. Ik bewerkstellig dat door goed te luisteren en kritisch te durven zijn, ook naar opdrachtgevers. 

Een deel van mijn kennis heb ik opgedaan tijdens de studie Sociale Planologie in Groningen, met onder andere aandacht voor de rol van participatie in de Omgevingswet. Een ander deel komt uit mijn ervaringen in de praktijk. De afgelopen tijd heb ik mij verdiept in de praktische uitvoering van ruimtelijk beleid. Bij Louter zoek ik de verbreding naar projectmanagement van ruimtelijke ontwikkelingen en beleidsvorming, zodat ik nog meer kan bijdragen aan betekenisvolle veranderingen in de wereld om ons heen. 

Sterke punten:  Leergierig, relatievorming, verantwoordelijkheidsbesef, prestatiegericht, individualisering. 

Linda

06 - 826 413 80

Linda

06 - 826 413 80

Het werken aan een duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker. Als adviseur gebiedsontwikkeling werk ik graag aan leefbaarheidsopgaven. Of dat nou gaat om het creëren van schonere lucht, minder drukte, anticiperen op klimaatverandering of behoud van maatschappelijke functies; mijn fascinatie zit in de complexiteit die in deze problemen schuilt.

Binnen projecten ben ik graag de spin in het web die het probleem analyseert, mensen en oplossingen bij elkaar brengt en integraliteit realiseert. Door projectonderdelen helder te organiseren en aandacht te schenken aan een goede samenwerking, realiseer ik een betekenisvol proces voor alle betrokkenen. Hierbij bouw ik op mijn ervaring aan verschillende kanten van de tafel bij adviesbureaus, semi- overheden (ProRail en RWS) en gemeentes.

Sterke punten: Leergierigheid, verantwoordelijkheidsbesef, hersteldrang, individualisering, relatievorming.

Luc

06 - 267 287 78

Luc

06 - 267 287 78

Na mijn opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie die ik middels een afstudeerstage bij Louter heb afgerond ben ik hier blijven plakken. Meteen toen ik bij Louter binnenkwam, voelde ik mij welkom en thuis. De diverse en hechte club adviseurs heeft mij geholpen mijn onderzoekende vaardigheden verder te ontwikkelen in de laatste fase van mijn studie. In deze laatste fase heb ik gewerkt aan de gestructureerde aanpak van CPO-ontwikkelingen binnen gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een beslisboom die het proces voor gemeenten inzichtelijk maakt.

Ik zet mij voor Louter in voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van verschillende opgaven. In de projecten stel ik me kritisch op en probeer ik te leren van de ervaren collega’s om me heen. Ik krijg er energie van als we samen naar een doel toe kunnen werken! Daarbij staat niet alleen het halen van dit doel centraal maar zeker ook het proces ernaar toe. Mijn ambitie is om succesvol, zelfstandig, in samenwerking met een team, ruimtelijke projecten te realiseren bij onze opdrachtgevers.

Sterke punten: Maximalisering, harmonie, organisatievermogen, contextueel, individualisering.

Jannes

06 - 827 548 74

Jannes

06 - 827 548 74

Tijdens mijn studie sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht ben ik veel bezig geweest met maatschappelijke vraagstukken.
Zo heb ik in mijn laatste jaar onderzoek gedaan naar hoe sport een rol kan spelen bij het ontwikkelen van een gevoel van erbij horen van migranten.
Nadat ik mijn studie had afgerond, wilde ik in de praktijk aan de slag om daar een maatschappelijke impact te kunnen maken. Louter Projectmanagement sluit hier goed bij aan, omdat de grote uitdagingen van deze tijd, zoals de woningnood, klimaatverandering en migratie, in de verschillende projecten naar voren komen. Waar ik nu ontzettend veel leer van het werken in de praktijk en mijn collega’s is mijn doel om steeds zelfstandiger te worden om uiteindelijk zelf leiding te kunnen geven aan ruimtelijke projecten.

Sterke punten: Empathie, innemendheid, aanpassingsvermogen, organisatievermogen, aanmoediging.

Thijs

06 - 451 529 18

Thijs

06 - 451 529 18

Na mijn studie Spatial Planning ben ik gestart bij Louter omdat ik graag een maatschappelijke impact maak. Maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, de wooncrisis en sociale ongelijkheid houden mij bezig en ik vind het interessant om te werken aan ruimtelijke interventies die een bijdrage leveren aan de oplossing van deze kwesties. Dat motiveerde mij om tijdens mijn Master Spatial Planning onderzoek te doen naar een nieuwe eigendomsvorm voor woningen in de Bijlmer in Amsterdam. In dit plan worden woningen ontwikkeld voor iedereen die lid is van een buurtvereniging die op democratische wijze gerund wordt, met als doel om de verdrijving van deze gemeenschap uit de wijk tegen te gaan. Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat dit soort innoverende ideeën niet volledig tot hun recht kwamen omdat de betrokken partijen een beeld van elkaar hadden wat niet strookte met de werkelijkheid. Individuele percepties, vaak geboren uit een vooroordeel, bleken een belangrijke reden te zijn waarom bepaalde doelen in dit project wel of niet behaald werden. Goed projectmanagement kan hierin een oplossing bieden. Door alle partijen op de juiste manier te betrekken, wordt de deur opengezet naar een oplossing waarbij een positieve impact gemaakt wordt voor en door alle partijen. Ik kijk ernaar uit om nu en in de toekomst op basis van deze principes aan de slag te gaan.

Sterke punten: Leergierigheid, individualisering, intellect, input, analytisch.

Contact

Neem contact met ons op via het
contactformulier, of kom eens langs bij
ons op kantoor. Wij vertellen u graag
persoonlijk wat wij voor u kunnen betekenen