Structurele Aanpak Ontheemden | Hilvarenbeek

 

  • Bestuurlijk advies
  • Huisvesting en toewijzing
  • Beleidsvraagstukken
  • Projectmanagement
  • Brede dialoog in de samenleving

Met de groei van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, groeit ook de behoefte aan goede opvang en integratie in Nederlandse gemeenten. Hilvarenbeek wil daar een bijdrage aan leveren. Met de komst van nieuwe wetgeving op huisvesting van asielzoekers, inburgering en participatie van statushouders ligt er (ook) een wettelijke opgave. Dit zorgt voor een complexe opgave, zowel fysiek in de vorm van voldoende opvangplekken en huisvesting, als in de organisatie en in samenwerking met partnerorganisaties zoals vluchtelingenwerk, waar voldoende mensen en middelen beschikbaar moeten zijn om in de begeleiding te voorzien.

Onze rol

Binnen de bestuursopdracht bouwt louter aan het programma ontheemden, waarin vanuit een eenduidige visie en regionale samenwerking projecten en beleid worden ontwikkeld om een structurele oplossing te bieden op de verschillende vraagstukken.

Daarnaast adviseert Linda inhoudelijk op alle aspecten van het vraagstuk: huisvesting, toewijzing, integratie/participatie, zorg en welzijn, scholing et cetera. Naast het opstellen van nieuw integraal beleid, wordt in samenwerking met de lokale woningbouwcorporatie, ondernemers en vastgoedeigenaren gezocht naar mogelijkheden om voldoende woningen voor onder andere statushouders te blijven creëren.  Tevens ligt er een opgave om meer opvangplekken te realiseren voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen, met alles wat daarbij komt kijken. Hiervoor wordt een zorgvuldig proces doorlopen, dat begint met een gesprek in de politiek en samenleving over wat belangrijk wordt gevonden bij de opvang en integratie van ontheemden.

Linda Blaauboer

Linda Blaauboer