Structurele Aanpak Ontheemden in Hilvarenbeek

Met de groei van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, groeit ook de behoefte aan goede opvang en integratie in Nederlandse gemeenten. Hilvarenbeek wil daar een bijdrage aan leveren. Met nieuwe wetgeving in het vooruitzicht op huisvesting, inburgering en participatie van ontheemden ligt er een opgave om te organiseren wat nodig is om hier structureel aan te voldoen. Zowel fysiek in de vorm van voldoende opvangplekken en huisvesting, als in de organisatie en in samenwerking met partnerorganisaties zoals vluchtelingenwerk, waar voldoende mensen en middelen beschikbaar moeten zijn om in de begeleiding te voorzien.

Onze rol

Sinds april 2023 is Linda bij de gemeente aan de slag. Binnen de bestuursopdracht adviseert Linda op alle aspecten van het vraagstuk: huisvesting, toewijzing, integratie/participatie, zorg en welzijn, scholing etcNaast het aanscherpen van het huidige beleid, wordt in samenwerking met de lokale woningbouwcorporatie gezocht naar mogelijkheden om voldoende woningen voor o.a. statushouders te blijven creëren.  Tevens ligt er een opgave om meer opvangplekken te realiseren, met alles wat daarbij komt kijken. Hiervoor wordt een zorgvuldig proces doorlopen, dat begint met een gesprek in de politiek en samenleving over wat belangrijk wordt gevonden bij de opvang en integratie van ontheemden.

De rol van Linda is die van verbinder, o.a. tussen de verschillende beleidsvelden, tussen particuliere initiatieven en de gemeente, tussen de vluchtelingen en de samenleving.

In het kort:

  • Bestuurlijk advies
  • Huisvesting en toewijzing
  • Beleidsvraagstukken
  • Projectmanagement
  • Brede dialoog in de samenleving

Onze adviseurs: