Spooronderdoorgang Wolfheze

  • Omgevingsmanagement
  • Procesmanagement
  • Stakeholdermanagement
  • Communicatie

Het aantal treinen op het traject Schiphol – Arnhem/Nijmegen neemt toe, waardoor de overwegbomen in Wolfheze vaker en langer dicht zullen zijn. Om het spoor veilig over te kunnen steken en lange wachttijden te voorkomen, is het plan om de huidige gelijkvloerse kruising te vervangen door een onderdoorgang. Om dit te realiseren, werkt de gemeente Renkum samen met het Rijk, de Provincie en ProRail. Een ingrijpend project voor het dorp Wolfheze. En dat is precies de reden waarom omgevingsmanagement zo belangrijk is.

Spoorovergang

Onze rol

Vanuit Louter vervult Coriene de rol van omgevingsmanager om het proces mede vorm te geven. Luc ondersteunt Coriene hierin als projectondersteuner en zorgt voor afstemming met alle betrokken partijen.

Het is belangrijk om bewoners mee te nemen in het proces. Tijdens een informatiemarkt is het ontwerp voor de spooronderdoorgang, de eerste ideeën voor de beeldkwaliteit en de procedure van het ontwerpbestemmingsplan getoond aan de bewoners die daarop konden reageren. Wat wordt er aan zorgen en aandachtspunten geuit? Waar lopen we in de uitwerking tegenaan? Welke richtingen en voorstellen zijn nu in beeld?

Er zijn belangrijke stappen gezet in het optimaliseren van het ontwerp en de uitwerking van het plan voor de beeldkwaliteit. Vervolgens ligt het bestemmingsplan ter vaststelling bij de gemeenteraad. Daarna wordt er weer een uitgebreide informatiemarkt georganiseerd voor iedereen in Wolfheze.

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in 2024 en 2025. Via nieuwsbrieven, informatiemarkten, kleinere inhoudelijke bijeenkomsten met bewoners en andere stakeholders op specifieke thema’s, blijft de omgeving geïnformeerd en betrokken bij dit voor Wolfheze mooie en ook ingrijpende project.

 

Onze adviseurs

Coriene Brons

Coriene Brons

Omgevingsmanager

Luc Bollen

Luc Bollen

Projectondersteuner