Prioritering en interim- management gemeente Best

Louter ondersteunt het management van de gemeente Best. Erin Tselekis doet dit op interim basis, eerst als programmamanager team Ruimte en nu al teamleider van het team Ruimtelijke ontwikkeling. Jannes van den Broek en Annelies Beugelink waren in Best verantwoordelijk voor de tweede fase van het project prioritering.

Onze rol

De kracht van Louter

Louter staat midden in de organisatie. We adviseren niet van buitenaf, maar proberen samen met de organisatie aan verbetering te bouwen. We blijven wel objectief en koppelen terug wat we zien gebeuren in de organisatie, maar laten niet los. Louter is omgevingsgericht, biedt strategische oplossingen en neemt de medewerkers hier in mee. Zo bouwen we samen aan vooruitgang.

Project prioritering (tweede fase)

Nadat de gemeente Best haar gehele werkvoorraad voor het team Ruimte in beeld had gebracht, werd Louter gevraagd om te helpen het project prioritering verder te brengen (fase 2). Annelies en Jannes als projectleiders en Erin als interimmanager zette zich hiervoor in.

Het doel van het project prioritering was om meer inzicht te krijgen in de werkvoorraad, de manier van werken en de beschikbare middelen, om zo eerder in het proces te kunnen sturen op prioriteit. Hiervoor heeft Louter de gemeente Best geholpen om een aantal instrumenten te ontwikkelen en te implementeren. We werkten aan een manier om de werkvoorraad bij te houden, een inhoudelijk afwegingskader om de prioritering te bepalen en adviseerden in het gebruik van tijd schrijven. Toch is een van de belangrijkste resultaten van het project dat het belang van prioritering beter werd begrepen in de organisatie, zowel bij de teams als in het management en bestuur. Ook heeft Louter geholpen om helder te krijgen wat de knelpunten zijn in het proces. Organisatieverbeteringen leunen niet alleen op andere instrumenten en processen, maar ook op het juiste gebruik van deze instrumenten en de onderlinge samenwerking.

Daarnaast hebben Jannes en Annelies gewerkt aan een plan van aanpak om het vervolgstappen in dit project te beschrijven. Zij adviseerden het management over mogelijke verbeteringen. Zo hielpen zij het management van domein Omgeving om de basis verder op orde te krijgen.

Interim-management

Erin is in de gemeente Best interim teamleider voor het team Ruimtelijke Ontwikkeling. In deze rol is ze in de eerste plaats verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het team. Er komt een enorme diversiteit en veelheid aan opgaven op de gemeente af. Erin begeleidt de medewerkers en stuurt op de inzet en prioritering binnen al deze opgaven.

Daarnaast helpt Erin mee om het management van het domein Omgeving in te richten. Na een recente reorganisatie is de structuur van teams, maar ook het functioneren van het management verandert. Samen met de manager domein Omgeving en de andere teamleiders werkt Erin aan een robuuste organisatiestructuur, zodat de gemeente Best stevig aan het roer komt te zitten.

Onze adviseurs

 

Erin Tselekis

Erin Tselekis

Interim-manager

Annelies Beugelink

Annelies Beugelink

Projectleider

Jannes van den Broek

Jannes van den Broek

Projectsecretaris