Prestatieafspraken 2025 - Wooninc

  • Projectmatige aanpak
  • Prestatieafspraken
  • Woningcorporatie
  • Concernadviseur

Woningcorporatie Wooninc. heeft Louter gevraagd om te helpen bij het opstellen van de prestatieafspraken voor 2025, in samenwerking met diverse gemeenten waarin de corporatie actief is. Dankzij de inzet van onze adviseurs, onze uitgebreide kennis van de gemeentelijke sector en een concrete aanpak van het project, hebben we per gemeente snel een bieding kunnen realiseren. Hierbij hebben we input vanuit de organisatie verzameld en verwerkt op thema’s als beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, doelgroepen en leefbaarheid. Deze input is vertaald naar een concrete bieding, rekening houdende met de bestaande woon(zorg)visies en prestatieafspraken met gemeenten en collega-woningcorporaties.

Het resultaat hiervan is een concreet voorstel voor de prestatieafspraken 2025, waarin de specifieke acties en afspraken van Wooninc. per gemeente helder zijn vastgelegd.

Onze rol

Vanaf mei 2024 vervullen Menno en Rob de rol van interim concernadviseurs bij Wooninc. Zij ondersteunen de organisatie bij het opstellen van de prestatieafspraken 2025 in de verschillende gemeenten waarin Wooninc. actief is.

Rob van de Koppel

Rob van de Koppel

Menno Moen

Menno Moen