Daan Haanstra

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is vrijwel altijd sprake van een interessant samenspel tussen verschillende mensen, organisaties en overheden die elk hun eigen ideeën en wensen hebben. In een steeds complexere omgeving van beleid, wetten en belangen wordt het steeds belangrijker deze belangen goed af te stemmen. Als adviseur ruimtelijke ontwikkeling begeef ik me juist graag in dit speelveld. Naar mijn idee is een goede afstemming van deze belangen de sleutel voor een voorspoedig verloop van projecten. Ik bewerkstellig dat door goed te luisteren en kritisch te durven zijn, ook naar opdrachtgevers. 

Een deel van mijn kennis heb ik opgedaan tijdens de studie Sociale Planologie in Groningen, met onder andere aandacht voor de rol van participatie in de Omgevingswet. Een ander deel komt uit mijn ervaringen in de praktijk. De afgelopen tijd heb ik mij verdiept in de praktische uitvoering van ruimtelijk beleid. Bij Louter zoek ik de verbreding naar projectmanagement van ruimtelijke ontwikkelingen en beleidsvorming, zodat ik nog meer kan bijdragen aan betekenisvolle veranderingen in de wereld om ons heen. 

Sterke punten
Leergierig, relatievorming, verantwoordelijkheidsbesef, prestatiegericht, individualisering

Contact
Telefoon: 06-262 523 39
E-mail: dhaanstra@louter.biz
LinkedIn: Daan Haanstra