Omgevingswet gemeente Best

  • Omgevingswet
  • Omgevingsplan
  • Programmamanagement
  • Samenwerking
  • Organisatieontwikkeling

Voor de gemeente Best werkt Louter aan de Omgevingswet. We begeleiden de invoering van de wet, met alles wat daarbij komt kijken. De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is inmiddels definitief, dus we hebben een strakke deadline om naar toe te werken. Louter richt zich bij de gemeente Best vooral op proces en structuur. Annelies en Erin zijn verantwoordelijk voor het programmamanagement van de Omgevingswet en Daan is mede-projectleider voor het Omgevingsplan.

 

Omgevingsweg doen we samen symbool

Onze rol

De kracht van Louter

Onze opdrachtgevers zijn blij met onze inzet. Wat voegt Louter toe in dit project? Onze projectleiders hebben oog voor de vraag en situatie van de organisatie. We zijn een stuwende kracht, we willen vooruit, maar wel samen. Louter is omgevingsgericht, brengt structuur aan in de wirwar van opgaves, biedt strategische oplossingen en neemt de medewerkers hier in mee.

Programmamanagement omgevingswet

Om de inwerkingtreding van de Omgevingswet goed voor te bereiden werken we in de structuur van een programma. In het programmateam van de Omgevingswet zijn projectleiders en seniormedewerkers vertegenwoordigd van de verschillende onderdelen van de Omgevingswet: Vergunningen, Toezicht en handhaving, Omgevingsplan, Omgevingsvisie, DSO, Werkprocessen, Participatie en Communicatie. Dit programmateam is verantwoordelijk voor alle minimale acties die de gemeente Best moet uitvoeren voor de inwerkingtreding van de wet. Als programmamanagers monitoren Annelies en Erin de verschillende projecten en borgen de samenhang tussen de opgaven. We sturen aan waar nodig, stemmen af met teammanagers en het MT, overleggen met de bestuurders en begeleiden de gemeenteraad bij de te nemen besluiten en hun veranderende rol.

Uitdagend aan deze opdracht is dat de activiteiten van de Omgevingswet een groot gedeelte van de organisatie raken. We hebben dus veel medewerkers nodig in de voorbereidingen. Over de hele breedte van de ambtelijke organisatie nemen we mensen mee in de veranderingen van de Omgevingswet. We verbinden de opgaven van de Omgevingswet aan de lopende projecten en interne dienstverleningsconcepten. Daarnaast is de invoering van de Omgevingswet niet in steen gebeiteld. Het is een nieuwe wet, met veel open eindjes. Hoe gaan we straks precies het Omgevingsplan wijzigen? Hoe verloopt de vergunningsaanvraag van een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA)? Hoe toetsen we aan de nieuwe regels? Hoe gaan we om met vragen van inwoners? Hoe werken we goed samen met onze ketenpartners in het nieuwe een-overheidsprincipe? We weten dat we de antwoorden op al deze vragen nog niet kennen. Onze rol is om de organisatie zo goed als mogelijk voor te bereiden, maar vooral ook om een goede structuur neer te zetten, waarmee de organisatie straks zelf deze vragen kan beantwoorden.

Projectleiding omgevingsplan

Een van de instrumenten die gemeenten gaan gebruiken onder de Omgevingswet, is het omgevingsplan. In dit plan, dat moet gelden voor het hele grondgebied van de gemeente, komen alle regels die een gemeente over de fysieke leefomgeving stelt samen. Om tot een goed omgevingsplan te komen, is het nodig dat de verschillende betrokken partijen goed met elkaar samenwerken. In het kader van de projectleiding voor het omgevingsplan is Daan juist hier mee bezig. Hij heeft te maken met de inhoudelijke input van verschillende betrokken experts van de gemeente zelf, met de doelen van de verantwoordelijke managers en bestuurders, de belangen van gemeenteraad en inwoners, en met het ingehuurde bureau dat het plan praktisch in elkaar zet. Het ophalen van alle belangen, het zoeken naar afstemming tussen al deze actoren,  en het plannen van de nodige acties, met oog voor de doelen op korte en lange termijn, is een taak op zich, waar Daan zich met veel gevoel voor inzet.

Onze adviseurs

 

Erin Tselekis

Erin Tselekis

Programmamanager

Annelies Beugelink

Annelies Beugelink

Programmamanager

Daan Haanstra

Daan Haanstra

Projectleider