Kleinschalige woningbouw in Boxtel en Sint-Michielsgestel

  • Ruimtelijke procedures
  • Projectmatige aanpak
  • Kleinschalige herontwikkelingen

Door een onderbezetting op verschillende afdelingen binnen de ambtelijke organisatie, moesten er in Boxtel en Sint-Michielsgestel moeilijke keuzes gemaakt worden over welke ruimtelijke ontwikkelingen die wel en welke niet ambtelijk begeleid zouden worden. Daarbij werd de voorrang gegeven aan de grotere ruimtelijke ontwikkelingen die een grotere maatschappelijke meerwaarde hebben. Dat betekent wel dat de kleinere initiatieven vaak niet konden worden opgepakt. 

In 2024 is daarom binnen de gemeentes het project ‘Kleine initiatieven’ opgestart. Door de inzet van Louter kunnen juist deze kleinere ontwikkelingen – voornamelijk particuliere woningbouwplannen – toch doorgang krijgen. Op deze manier dragen de initiatiefnemers, de gemeentes en Louter ook hier bij aan het ontwarren van de knoop op de woningmarkt.

Onze rol

Vanaf 2024 is Daan aan de slag bij MijnGemeenteDichtbij, de ambtelijke organisatie voor de gemeentes Boxtel en Sint-Michielsgestel. De plannen zelf zijn nog niet altijd even concreet. Daan helpt in kaart te brengen of de plannen haalbaar zijn. Verder geeft hij als ruimtelijk adviseur voor de kleine initiatieven aan de betrokken bestuurders en collega’s advies over de ruimtelijke, beleidsmatige afwegingen en procedurele mogelijkheden. Ook houdt hij als mede-projectleider het overzicht over de voortgang van de verschillende plannen en onderhoudt hij de communicatie met de initiatiefnemers.

Daan Haanstra

Daan Haanstra