Thijs Meeusen

Na mijn studie Spatial Planning ben ik gestart bij Louter omdat ik graag een maatschappelijke impact maak. Maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, de wooncrisis en sociale ongelijkheid houden mij bezig en ik vind het interessant om te werken aan ruimtelijke interventies die een bijdrage leveren aan de oplossing van deze kwesties. Dat motiveerde mij om tijdens mijn Master Spatial Planning onderzoek te doen naar een nieuwe eigendomsvorm voor woningen in de Bijlmer in Amsterdam. In dit plan worden woningen ontwikkeld voor iedereen die lid is van een buurtvereniging die op democratische wijze gerund wordt, met als doel om de verdrijving van deze gemeenschap uit de wijk tegen te gaan. Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat dit soort innoverende ideeën niet volledig tot hun recht kwamen omdat de betrokken partijen een beeld van elkaar hadden wat niet strookte met de werkelijkheid. Individuele percepties, vaak geboren uit een vooroordeel, bleken een belangrijke reden te zijn waarom bepaalde doelen in dit project wel of niet behaald werden. Goed projectmanagement kan hierin een oplossing bieden. Door alle partijen op de juiste manier te betrekken, wordt de deur opengezet naar een oplossing waarbij een positieve impact gemaakt wordt voor en door alle partijen. Ik kijk ernaar uit om nu en in de toekomst op basis van deze principes aan de slag te gaan.

Sterke punten
Leergierigheid, individualisering, intellect, input, analytisch

Contact
Telefoon: 06-451 529 18
E-mail: tmeeusen@louter.biz
LinkedIn: Thijs Meeusen