Veelzijdigheid in Woerden

Voor de gemeentes Woerden en Oudewater werkt Louter aan de Omgevingswet. We begeleiden de invoering van de wet, met alles wat daarbij komt kijken, en zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van de omgevingsvisies van beide gemeenten. Omdat Woerden en Oudewater twee aparte gemeenten zijn, met één ambtelijke organisatie, is de afstemming hierin extra belangrijk.

Ook vanuit afdeling Ruimtelijke Plannen levert Louter inzet. Als juridisch adviseur ruimtelijke ordening zijn we betrokken bij de planvorming van diverse woningbouwlocaties en de ontwikkeling van Schuifruimte (haalbaarheidsstudie voor bedrijventerreinen). Bovendien is Louter vanuit afdeling Ruimtelijke Plannen betrokken bij de totstandkoming van het proces rondom de Wegwijzer in het kader van de Omgevingswet.

Schuifruimte

2019 stapte Louter midden in de haalbaarheidsstudie om vijf mogelijke locaties te onderzoeken voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen. Op basis van voorgestelde criteria vanuit de raad (zoals economisch-, juridische-, milieutechnisch) was gevraagd te onderzoeken welke locatie(s) het meest haalbaar zijn voor ontwikkeling ten behoeve van schuifruimte.

Schuifruimte is een nieuw bedrijventerrein, bedoeld voor lokale bedrijven die groeien en binnen de gemeente willen verplaatsen. Zo ontstaat er ruimte op de bestaande bedrijventerreinen. Deze kan de gemeente dan opknappen. Zoals bij de welbekende schuifpuzzel.

Eind 2019 is er een uitgebreide tussenrapportage naar buiten gebracht. In de rapportage zijn alle locaties aan de hand van de criteria ten opzichte van elkaar gewogen. Voor het wegen van het criterium draagvlak is een uitgebreid participatieproces opgezet. Nadat alle reacties zijn beantwoord is de studie op onderdelen aangepast en is de eindrapportage opgeleverd met het advies aan de raad 2 locaties voor verdere ontwikkeling aan te wijzen.

Inmiddels is het raadsvoorstel aangenomen en worden de twee bedrijventerreinen nu met het projectteam verder uitgewerkt.

 

 

In het kort:

  • Omgevingswet
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Participatie
  • Omgevingsvisie

Onze adviseurs:

Sharon

 

De uitdaging van deze opdracht vind ik het evenwicht bewaren tussen inhoudelijke afweging en integraliteit, bestuurlijke spanning en de balans tussen ambities en haalbaarheid.

Annelies

Adviseur

Onze rol

Louter is in februari 2020 voor Woerden en Oudewater  ook begonnen met het opstarten van een participatietraject voor de omgevingsvisie in Woerden. Hierin lag de focus op waarden – wat vind je belangrijk voor je gemeente? Inmiddels hebben we samen met de interne organisatie een analyse gemaakt van alle opgaven en hebben we de belangrijkste oplossingsrichtingen verkend. We staan nu weer aan de vooravond van een nieuw participatieproces voor beide gemeenten. Samen met de projectgroep proberen we verschillende factoren steeds met elkaar in evenwicht te brengen. Om dit uiteindelijk op een goede manier te kunnen overbrengen aan inwoners en stakeholders. Wat voor toekomst zien zij in hun gemeente?

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet vraagt weer iets heel anders. Hierin richten wij ons met name op proces en structuur. We maken inzichtelijk hoe de verschillende onderwerpen en taken met elkaar samenhangen en hoe de verschillende uitvoeringsopdrachten van elkaar afhankelijk zijn. Dat is iedere keer weer een uitdaging. Ook hier is de balans tussen bestuur, interne organisatie en management van belang.

Vanuit verschillende invalshoeken vanuit de opdrachtgever wordt de transitie in het kader van de Omgevingswet benaderd en opgepakt. Juist vanuit de inhoudelijke betrokkenheid bij haalbaarheidsverzoeken en projecten denken we mee in de uitwerking van de Wegwijzer Omgevingswet. Hierdoor ontstaat een integrale aanpak over de verschillende afdelingen. Opgedane ervaring in ruimtelijk-juridische projecten kan hier goed ingezet worden om op proces- en organisatorisch niveau te kunnen adviseren.