Veghels Buiten – Wonen in het groen

Sinds 2005 wordt door de voormalige gemeente Veghel (tegenwoordig gemeente Meierijstad) gewerkt aan de plannen voor het project Veghels Buiten, een bijzondere woonwijk aan de zuidoostelijke kant van de kern van Veghel. In Veghels Buiten staat Brabants wonen in een landelijke omgeving centraal. Het oorspronkelijke landschap fungeert als drager voor de ontwikkeling van Veghels Buiten. Het doel van Veghels Buiten is om een complementair woonmilieu te ontwikkelen, waar diverse waarden en principes centraal staan. Denk aan dicht bij huis werken, het bestaande landschap als drager van het gebied, het weerspiegelen van de kwaliteit van het Brabantse leven en duurzaamheid.

In het plangebied worden diverse buurtschappen ontwikkeld in het groen. Ieder buurtschap krijgt zijn eigen karakter en sfeer die aansluit bij wonen op het Brabantse platteland. De groene, landelijke omgeving waarin deze buurtschappen zijn (of worden) ingepast bestaan uit gronden met de bestemming ‘Agrarisch’ en vormen de zogeheten Groene Mal. Binnen deze Groene Mal is ruimte voor landschaps- en natuurontwikkeling, waterberging, recreatie, en agrarische activiteiten.

De Groene Mal is daarmee een belangrijk onderdeel van het concept Veghels Buiten en fungeert tevens als een tegenhanger van het ‘rood’ (de bebouwing) van de buurtschappen. Zo wordt het gebied ontwikkeld waarin er een balans ontstaat tussen rood, blauw en groen.

Onze rol

In opdracht van de gemeente Meierijstad biedt Louter sinds 2013, samen met de gemeentelijke projectmanager, ondersteuning in de projectleiding voor Veghels Buiten. 

Na de vaststelling van de bestemmingsplannen en kwaliteitshandboeken in 2012 voor de eerste twee deelgebieden van Veghels Buiten kon worden gestart met de grondverkoop. De eerste jaren na de vaststelling van deze bestemmingsplannen is door de projectorganisatie vooral gewerkt aan het vermarkten van de kavels. Na een aantal moeilijke jaren is eind 2016 daadwerkelijk gestart met de bouw van de eerste woningen in deze deelgebieden en kwamen steeds meer buurtschappen tot ontwikkeling. De focus ligt daarom nu op de realisatie van de resterende buurtschappen en de invulling van de Groene Mal.

De begeleiding van particulieren en ontwikkelaars bij de uitwerking van hun plannen is onderdeel van het takenpakket van de projectorganisatie en blijft ook de komende jaren aandacht vragen. De verbindende werkwijze van Louter komt hierbij dus goed van pas. Mooi om op deze manier tot een duurzame invulling van een stukje historisch Brabants platteland te komen.

In het kort:

  • Gebiedsontwikkeling
  • Omgevingsmanagement
  • Projectmanagement