Van sportveld naar gedeeltelijk openbaar stadspark

Gemeente Oss zoekt in de directe omgeving van plan Wal Kwartier naar mogelijkheden om de openbare ruimte aan te laten sluiten bij deze centrumontwikkeling. Eén van deze mogelijkheden biedt het sportterrein van het naastgelegen Titus Brandsma Lyceum (TBL). Louter onderzoekt met de gemeente en het TBL op basis van een gezamenlijk Programma van Eisen & Wensen of een deel van het sportterrein ingericht kan worden als openbaar stadspark. De bedoeling is dat het stadspark onder andere voorziet in openbare sportvoorzieningen die ook voor gymles van het TBL gebruikt kan worden. Buro Lubbers verwerkt eisen en wensen in het ontwerp (zie verbeelding).

Onze rol

In opdracht van de gemeente en het TBL biedt Louter procesbegeleiding om er voor te zorgen dat er bij beide partijen voldoende draagvlak is voor een samenwerkingsovereenkomst. Een traject met verschillende uitgangspunten en belangen. Louter initieert en begeleidt een coördinerend overleg en werkgroepen die specifieke thema’s uitwerken op het gebied van vormgeving/ontwerp, aanbod aan sportvoorzieningen en praktische zaken zoals beheer en eigendom. Verschillende niveaus worden betrokken bij het proces: van gymdocent of beleidsmedewerker tot bestuurder, eenieder moet zich prettig voelen bij het verkleinen van het huidige sportveld ten behoeve van een openbaar stadspark en het TBL moet voldoende mogelijkheden hebben om op de gewenste manier bewegingsonderwijs te geven.

In het kort:

  • Procesbegeleiding
  • Co-creatie
  • Inrichting openbare ruimte
  • Samenwerkingsovereenkomst

Onze adviseurs: