Stadswalzone ‘s-Hertogenbosch

In een kwetsbaar gebied met grote historische waarde en omliggende woningen is de ondergrondse parkeergarage St.-Jan in 2015 gerealiseerd. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wilde met dit project de bereikbaarheid van de binnenstad vergroten, de openbare ruimte verbeteren en cultuurhistorische waarden zichtbaarder maken. Louter is van 2010 tot 2016 betrokken geweest bij het proces- en projectmanagement van o.a. de parkeergarage, het terugbrengen van de stadsgracht bovenop deze garage, herinrichten van de openbare ruimte en het verplaatsen van twee clubhuizen. Het project is uniek in zijn soort en heeft meerdere prestigieuze awards in ontvangst mogen nemen. 

Onze rol

Louter is verantwoordelijk geweest voor onder andere het coördineren van de onderlinge raakvlakken tussen de deelprojecten, risico’s in kaart brengen en het verkrijgen en behouden van maatschappelijk draagvlak. De inzet was nadrukkelijk gericht op samenwerking en samenspraak met verschillende belangenorganisaties. Door naar ieders inbreng in dit traject te luisteren en te kijken naar wat goed gaat en beter kan is een beweging ontstaan. Een beweging van maatschappelijk verzet naar een grote mate van aanvaarding en vervolgens zelfs waardering.

In het kort:

  • Gebiedsontwikkeling
  • Omgevingsmanagement
  • Ruimtelijke planvorming
  • Projectmanagement