Gebiedsontwikkeling Nuenen-Zuid

  • Plan van Aanpak
  • Structuurvisie
  • Gebiedsontwikkeling
  • Projectmanagement

Nuenen-Zuid, een gebied van ongeveer 200 hectare, is een wijk waarin een aantal ruimtelijke opgaven speelt. Bijvoorbeeld de realisatie van een nieuwe sporthal, de ontwikkeling van woningbouw, een initiatief voor een gezondheidscentrum en een mogelijke uitbreiding van een winkelcentrum. Deze opgaven hangen met elkaar samen en worden daarom in onderling verband bekeken.  Gezien de complexiteit van de opgave (groot aantal initiatieven, procesmatige en inhoudelijke samenhang, politieke gevoeligheid) is een goed projectmanagement van de gebiedsontwikkeling van belang.

Onze rol

Juist in deze fase van het proces, waar gewerkt wordt op het snijvlak van kaderstelling en uitvoering, kan Louter het verschil maken. Schakelen in een politiek gevoelige context tussen verschillende partijen en bewoners om het beste resultaat neer te zetten.

Onze adviseur

Menno is in het voorjaar van 2018 gevraagd door de gemeente Nuenen om voor deze gebiedsontwikkeling  een plan van aanpak op te stellen en het proces om de structuurvisie Nuenen Zuid af te ronden aan te sturen. Op basis van het plan van aanpak hebben Menno en een junior adviseur opdracht gekregen van de gemeente Nuenen om het projectmanagement voor de gebiedsontwikkeling uit te voeren. 

Menno Moen

Menno Moen

“Bij complexe gebiedsontwikkelingen brengt Menno overzicht in de projectstructuur en weet van daaruit de ontwikkelingen samen met de gemeentelijke organisatie en bestuurders op een passende wijze vorm te geven”

Gerard-Jan Andriessen

Planoloog - coördinator cluster Ontwikkeling