Verleden heb je, toekomst maak je

Het Kloosterkwartier is een plek in het centrum van Veghel met veel herinneringen en verhalen. Herinneringen van de Zusters Franciscanessen die hier ruim 175 jaar hun maatschappelijke taak hebben vervuld op het gebied van zorg en onderwijs. Het gebied bestaat uit het voormalige ziekenhuisterrein Bernhoven en het kloostercomplex, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 13 ha. Het ziekenhuis werd verplaatst en het terrein kwam daardoor vrij. Daarnaast is het aantal zusters de afgelopen jaren sterk afgenomen en zijn veel gebouwen op het kloostercomplex leeg komen te staan. Vanuit de zusters kwam het idee om vanuit hun gedachtegoed nieuw leven in te blazen. Het gedachtegoed van het gebied, waar maatschappelijke functies altijd een grote rol hebben gespeeld, moest behouden blijven. De zusters zagen dit zelf in nieuwe vormen van wonen, zorg, maatschappelijke dienstverlening en ontspanning. Ze zijn daarom een samenwerking aangegaan met Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

Eerder was het project door de complexiteit en uiteenlopende belangen gestagneerd. De zusters en Zenzo kwamen niet verder met de planontwikkeling. Het project had weer nieuwe energie nodig en om dit te bereiken is zowel in het ruimtelijke als het maatschappelijke spoor een hernieuwde vorm van samenwerking gezocht in het concept Leefgoed. Met tal van woon- en maatschappelijke partners zoals Brabant Wonen, Area, Brabant Zorg, GGZ, Unik, Labyrinth, IBN, de provincie Noord-Brabant en gemeente Meijerijstad is het concept uitgewerkt in een Masterplan voor de herbestemming van het kloostercomplex. Dit masterplan wordt op dit moment tot ontwikkeling gebracht.

Onze rol

Arjen is vanuit Louter al jaren voor de gemeente Meijerijstad actief. Halverwege 2019 is Arjen gevraagd om dit project aan te sturen vanuit de gemeente. Vanwege zijn resultaatgerichte aanpak en ervaringen met het in uitvoering krijgen van complexe plannen, bleek hij uitermate geschikt voor deze klus. Binnen dit project stuurt Arjen het projectteam aan op alle fysieke aspecten van de ontwikkeling. Het gaat dan onder meer om de ruimtelijke planontwikkeling ten behoeve van nieuwbouw en de aanpassing van de op het complex aanwezige rijksmonumenten. Bijzonder in deze ontwikkeling is ook, dat de gemeente de ambitie heeft om de kloostertuin toe te voegen aan het openbaar gebied. Daarmee krijgt Veghel een stadspark direct aansluitend op het centrum. De rol van Arjen bestaat dan onder meer uit advisering om de businesscase rond te krijgen, planbegeleiding en participatie met de omgeving.

Met name dit laatste is iets waar bij een ontwikkeling als deze veel in wordt geïnvesteerd. In gesprek blijven met de omwonenden om er achter te komen waar bepaalde zorgen vandaan komen. Door dit in kleine groepjes te organiseren, waarbij de zusters ook aan tafel zitten, worden de verschillende belangen zo veel mogelijk gehoord. Wat is programmatisch haalbaar? Is deze businesscase robuust genoeg? Zodra deze vragen beantwoord zijn kun je pas door. Met het uiteindelijke doel om de handen op elkaar te krijgen van de omgeving en de politiek.

In het kort:

  • Planontwikkeling
  • Projectleiding
  • Participatie
  • Maatschappelijke dienstverlening

Onze adviseurs:

Arjen