Herontwikkeling bedrijventerrein Zevenellen

  • Gebiedsontwikkeling
  • Plan van aanpak
  • Projectmanagement
  • Bio-based

Ontwikkelen in zijn puurste vorm

Vanaf het voorjaar van 2018 is Louter betrokken bij de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg. Op het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijventerrein Zevenellen kunnen reststromen en energiestromen vanuit de agri- en foodsector samenkomen t.b.v. de agrarische, food en papier gerelateerde industrie. Maar ook andere bedrijven zijn welkom.

Onze rol

De adviseur van Louter is als projectleider bij de (planologische) voorbereidingsfase betrokken geweest. Met onze adviseurs stuurde Louter op een duurzame gebiedsontwikkeling waarbij ook de omwonenden en andere stakeholders nadrukkelijk betrokken worden. Het is een project waarbij de unieke werkwijze en expertise van Louter direct zichtbaar is en resulteert in een gestructureerde ontwikkeling van het terrein. Alles met als einddoel om op een duurzame manier een impuls te geven aan de economie van Midden-Limburg.

“Met een paar mensen van Louter hebben we toch wel erg veel bereikt”.

Serge Hoppenbrouwers

Directeur, OML