Greentech Park Brabant draagt bij aan duurzame ambities

  • Gebiedsontwikkeling
  • Ruimtelijke planvorming
  • Bio-based
  • Projectmanagement
  • Omgevingswet
  • Energietransitie

GreenTech staat voor een duurzame economie waarin wordt gewerkt aan nieuwe oplossingen voor het gebruik van grondstoffen. Op deze manier wordt een duurzame toekomst met minder afval en schonere vormen van energie gestimuleerd.  Een grote stap in het realiseren van de GreenTech ambities is het verwezenlijken van GreenTech Park Brabant; een bedrijventerrein in Boxtel voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de biobased circulaire economie.

Onze rol

Louter is vanuit verschillende vraagstukken in deze gebiedsontwikkeling betrokken bij dit project.

  • In het verleden heeft Louter het bidbook geschreven.
  • We staan aan de lat voor de ruimtelijke inrichting, procedures en overleg met stakeholders. We ondersteunen het projectteam.
  • Voor het project wordt vooruitlopend op de Omgevingswet een bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld.
  • Daarnaast vormt het project een van de pilotprojecten in het kennis- en leertraject Energietransitie en Omgevingswet van het Ministerie van BZK.