Realisatie van een uniek woonlandschap in De Kemmer

 

 

De gemeenteraad van gemeente Oirschot nam op 22 juni 2021 het besluit om in het gebied De Kemmer woningen te gaan bouwen. Het gaat om woningen in de huur- en koopsector, voor verschillende doelgroepen. Daarvoor is in nauw overleg met omwonenden en diverse belangenorganisaties een gebiedsvisie uitgewerkt. Deze visie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de gemeente na een intensief proces met omwonenden en belangenorganisaties. Kernwaarden voor dit proces waren een open, eerlijke en transparante vorm van participatie en communicatie. In april 2024 stelde de gemeenteraad van Oirschot de gebiedsvisie en de grondexploitatie voor de Kemmer unaniem vast. Een mooie stap op weg naar de realisatie van 400 biobased woningen in een natuurlijke omgeving.

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt, een partner geselecteerd en een omgevingsplan opgesteld. Volgens planning worden in 2027 de eerste woningen gebouwd.

Foto: gemeente Oirschot

Onze rol

Als projectleider namens de gemeente is Menno Moen betrokken vanaf het begin van de startbeslissing opstarten gebiedsontwikkeling tot op heden.

Onze adviseur

Menno is sinds 2019 aan de slag bij gemeente Oirschot.  Wat hem drijft bij dit project is de bijdrage die het project levert aan een duurzame toekomst. Een toekomst waarin woningbouw en natuur beiden verbeteren en waarin het gebruik van biobased bouwmaterialen de standaard is.

Menno Moen

Menno Moen