Eindhoven Museum

Eindhoven Museum is in 2012 ontstaan uit een samenwerking tussen het toenmalige Historisch Openlucht Museum Eindhoven (nu preHistorisch Dorp) en Museum Kempenland Eindhoven. Het museum is gelegen in de Genneper Parken, een parkachtige omgeving tussen de wijken Stratum en Gestel. Op deze locatie wil het Eindhoven Museum zich verder ontwikkelen tot een interactief museum waarin je het verhaal van de brainportregio van vroeger tot nu kunt beleven. De uitdaging hierbij is de ontwikkeling vorm te geven, zodanig dat het museum een verrijking is voor de omgeving, en de omgeving een verrijking is voor het museum.

Louter stuurt het proces van deze ontwikkeling en legt de bestuurlijke en planologische basis waarop het plan ontwikkeld kan worden.

Onze rol

Sinds mei 2020 zijn Linda en Jan-Willem vanuit Louter aangehaakt om het proces te sturen en de doorontwikkeling van het museum te realiseren. Naast begeleiding van de inhoudelijke uitwerking van de plannen, zorgen zij voor bestuurlijke verankering, de voorbereiding van de bestemmingplanprocedure en de omgevingsdialoog met omwonenden en gebiedspartners.

Vorig jaar is de bestemmingsplanprocedure in gang gezet die heeft geleid tot overeenstemming over de benodigde gronden en vaststelling van het bestemmingsplan eind 2022. Op dit moment worden de plannen voor het museumgebouw en -park verder uitgewerkt.

In het kort:

  • Procesmanagement
  • Identiteit van de stad
  • Bestemmingsplan
  • Stakeholdermanagement

Onze adviseurs: