CHV Noordkade

  • Projectleiding
  • Centrumontwikkeling
  • Planvorming

De Noordkade in Veghel is een uniek gebied met karakteristieke gebouwen uit het CHV tijdperk. In 2010 is de transformatie van het gebied in gang gezet. In verschillende fases is het gebied omgetoverd tot allereerst een Food & Cultuur cluster. Op dit moment zit het project in een volgende fase van de planvorming. Hierin wordt ook Leisure toegevoegd aan het gebied, met zelfs plannen voor een hotel bovenop de silo’s van het oude CHV complex! Daarnaast zijn er ook plannen aansluitend op het CHV complex tot ontwikkeling gebracht zoals de uitbreiding van het Jumbo hoofdkantoor en de brug over de Oude Haven (vandaar de naam Havenkwartier). Het doel is om uiteindelijk door te groeien tot een centrum voor alle inwoners van Meijerijstad en de regio.

Theater de Blauwe Kei
Noordkade 2

Onze rol

Om daar te komen is de samenwerking aangegaan met verschillende partijen uit het bedrijfsleven, scholen, overheid en ook omwonenden.

Onze adviseur

Arjen is vanuit Louter sinds 2016 aangehaakt en vervult de vele rollen die de gemeente heeft binnen dit project. Deze rollen variëren van informerend en toetsend tot faciliterend en ontwikkelend. Arjen is verantwoordelijk geweest voor de aansturing van projectteams voor de nieuwbouw van theater De Blauwe Kei op Noordkade, de vestiging van leisurefuncties en de samenwerking met Jumbo. Daarnaast is hij secretaris van de bestuurlijke stuurgroep voor de ontwikkeling van het gebied. Vanwege zijn resultaatgerichte aanpak is Arjen een vertrouwd gezicht in dit grootschalige project. Benieuwd naar een van zijn verhalen? Aarzel niet om met hem contact op te nemen!

Arjen van den Bogaart

Arjen van den Bogaart