Burgerwindpark De Lage Rooijen

  • Projectmanagement
  • Planologische haalbaarheid
  • Omgevingsmanagement

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is een initiatief van Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust, die samen met vijf grondeigenaren vergunningen hebben ontvangen om drie windturbines te bouwen op de locatie Lage Rooijen langs de A2. Het Burgerwindpark komt direct ten oosten van de rijksweg A2 te liggen. Het windpark zal ongeveer 40 miljoen kilowattuur (kWh) gaat opleveren. Dit is voldoende om circa 11.500 huishoudens te voorzien van groene stroom.  

Onze rol

Namens de gemeente Maasdriel begeleidt Louter de planvorming en omgevingsmanagement van windpark De Lage Rooijen. Dit doen we in afstemming met de coöperatie Bommelerwaard en het bureau Green Trust dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, bouw en beheer van het windpark. 

Onze adviseur

Frenkel is als projectmanager verantwoordelijk voor het doorlopen van de planologische procedures tot het verkrijgen van de benodigde besluiten. Hierbij zorgt hij voor een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing, waarbij in afstemming met omgevingsmanagement wordt gezocht naar maatschappelijk draagvlak.