Serious Gaming sessie

Spelenderwijs je knopen in het ruimtelijk domein ontwarren

Krijg spelenderwijs inzicht in hoe je anders kunt (samen)werken en de resultaten kunt optimaliseren voor alle stakeholders

Het is overduidelijk dat we in Nederland te maken hebben met grote uitdagingen in het ruimtelijk domein. Om er een paar te noemen: De energietransitie, de implementatie van de omgevingswet en de crisis op de woningmarkt. Er wordt veel gepraat over het bouwen van woningen, er ontstaan veel plannen maar -zoals de toenmalige wethouder Schaefer van Amsterdam ooit al zei “In geouwehoer kun je niet wonen”- dus is het zaak om goede bedoelingen nu echt snel neer te laten slaan in…ehhh…nieuwe woningen!
 
Dat we met elkaar als stakeholders zoveel moeite hebben hier overtuigende plannen te maken maar vooral ook knopen door te hakken en tot concrete acties te komen, heeft vaak te maken met een combinatie van traditionele rolopvattingen gekoppeld aan aannames en veronderstellingen over de belangen van anderen. Daarmee belanden we als actoren in de geschetste stagnatie. Om bij citaten te blijven: Einstein merkte al op dat “Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Kortom, jij kunt een verschil maken. Tijd om met elkaar deze problematiek anders aan te pakken, met ander gedrag, andere (of misschien zelfs geen a priori) veronderstellingen of bijvoorbeeld een andere manier van communiceren De sleutel hiervoor ligt voor een belangrijk deel bij jezelf.
 
Wij ontwikkelden een methodiek waarbij je een spel speelt om je eigen project en vooral de processen die je daarbij doorloopt positief te challengen en daarmee te verbeteren. Je creëert daarmee een soort ‘reset’ door de doorgaans (onbewust weliswaar) traditionele, geharnaste posities en aannames los te laten. Het resultaat is dat je daarmee inzicht krijgt in hoe jij op een andere manier kunt (samen)werken, waarbij de resultaten voor alle betrokkenen beter worden! Het spel wordt gespeeld met collega’s uit andere organisaties zodat je automatisch ook weer van elkaar leert.

 

Praktische informatie

In samenwerking met PPS Netwerk organiseren wij deze sessie.

Wanneer
Tweede helft juni 2024, de exacte datum bepalen we in overleg met de deelnemers. Het betreft een dagdeel (ochtend of middag).

Waar

We bepalen de locatie in overleg met de deelnemers.

Doelgroep
De sessie is ontworpen voor professionals werkzaam bij gemeentes, woningcorporaties, aannemers/bouwers, rijksoverheden, overheden, VEH’s, provincies, waterschappen en overige (semi)overheden. Op basis van de aanmeldingen gaan we groepen samenstellen en met hen de locatie(s) en data afstemmen.

Kosten
Kosteloos.

We nodigen je van harte uit om deze serious game met ons te spelen! 

Erin Tselekis en Koen Uijtdewilligen

Directie, Louter

Het spel en de spelregels

  • Spelregel1: Deelname is gratis zolang je zelf een eigen project/case/situatie inbrengt. Je speelt het spel met collega’s uit andere organisaties waardoor je ook vooral van elkaar gaat leren.
  • Spelregel 2: Dien je eigen project/case/situatie in bij je aanmelding, wij checken die en helpen je -indien nodig- je input/vraag ‘spelklaar’ te maken.
  • Spelregel 3: Het spel duurt een dagdeel (ochtend of middag) en we organiseren sessies in de 2e helft van juni a.s. Geef dus aan wanneer je beschikbaar bent. Op basis daarvan maken we een indeling waarbij we rekening houden met de woon/werkplaatsen van mensen maar ook hun achtergrond(en). Precieze bepaling van datum en plaats vindt dus in overleg met jou na je aanmelding plaats.
  • Spelregel 4; Deelname vergt verder geen voorbereiding. Je speelt het spel in de vorm van een soort kruising van Ganzenborden en Stratego: dat kan iedereen en creëert daarbij een ongedwongen sfeer.
  • Spelregel 5: In verschillende rondes doorloop je je eigen proces en krijg je door uitdagende vragen van de andere deelnemers een spiegel voorgehouden over jouw aanpak/werkwijze. Het spel geeft je daardoor inzicht in hoe je (onbewust?) keuzes binnen je proces maakt(e), het toetst je veronderstellingen, verifieert veronderstelde belangen en en leert je het ecosysteem waarin je werkt beter doorgronden. Doordat inzicht in combinatie met het ‘vergeten van’ traditionele opvattingen, rollen en veronderstellingen, leidt het spel altijd tot resultaten die jij morgen kunt inzetten voor beter resultaat.
  • Spelregel 6: Het proces van alle deelnemers komt (dus) tijdens het spel aan bod. 

Aanmelden

Deze sessie is kosteloos voor de doelgroep.

De groepsgrootte is beperkt voor maximale interactie. First come, first served.