In mei 2018 ben ik mijn carrière als Adviseur Gebiedsontwikkeling binnen Louter begonnen. Met enige regelmaat krijg ik de vraag vanuit mijn omgeving hoe wij binnen Louter te werk gaan, en wát wij nou precies doen binnen onze projecten. En daarom schrijf ik deze blog. Ik neem je mee in mijn allereerste uitdagende project voor Louter; de herontwikkeling van het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML).

Nog voordat ik in mei 2018 in dienst ben gekomen bij Louter kwam er een klantvraag vanuit OML binnen. Na een gesprek met de directeur Serge Hoppenbrouwers was het duidelijk dat er meer dan voldoende werk was en dat ik de projectleiding van het bedrijventerrein Zevenellen op me zou gaan nemen. Dit werd een combinatierol met een civiele techneut om gezamenlijk de herontwikkeling van Zevenellen op te pakken. Collega’s Ard Muller en Kasper van de Langenberg zijn vanuit Louter aan het project toegevoegd om mij te ondersteunen. Tijdens de intake voor het project werd het al vrij snel duidelijk dat het nodig was om een inrichtingsplan en een projectplanning te gaan opstellen omdat de eerste gesprekken met potentiele initiatiefnemers al gevoerd werden. Daarnaast is het belangrijk om samen met sales het aanspreekpunt te worden voor het bedrijfsleven. Hiermee dragen we bij aan de economische ontwikkeling, het verbeteren van de leefbaarheid en het creëren van een goed huisvestingsklimaat in Midden-Limburg. 

Zevenellen

Zevenellen is een circa 35 hectare groot industrieterrein met een bijbehorende haven van ongeveer 8 hectare. Het terrein biedt een veelvoud kansen voor bedrijven met de mogelijkheid tot duurzaam ondernemen. Op en rondom het Zevenellen terrein zijn onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Het gaat onder meer om onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden, bodemkwaliteit en niet gesprongen explosieven.

Op dit moment is het inrichtingsplan afgerond en zijn de voorbereidende planologische onderzoeken in een afrondende fase. De belangrijkste vraag op dit moment? Hoe kunnen we de vraag in de markt zetten om de civieltechnische werkzaamheden uit te kunnen voeren en bouwrijp uitgeefbare kavels te kunnen realiseren.

Verbinding

Louter blaast het gehele proces van de ontwikkeling van het bedrijventerrein weer nieuw leven in. De eerste stap is gemaakt door een inrichtingsplan op te stellen met als doel om een concreet plan te creëren waardoor er meer aantrekkingskracht komt van bedrijven. Naast het belang van verkoop van kavels en het op gang brengen van economische ontwikkeling in Zevenellen geeft Louter vooral ook aandacht aan de omgeving. Louter functioneert hier als échte verbinder tussen alle betrokken partijen. Zo organiseerden wij bijvoorbeeld op eigen initiatief begin dit jaar een inloopavond waarbij de eigenaren van Zevenellen vertegenwoordigd waren, en de initiatieven over hun ontwikkelingen konden communiceren richting omgeving en stakeholders. 

Het kernwoord ‘verbinding’ komt terug in vrijwel alle facetten van ons werk. De samenwerking met stakeholders is versterkt door de overlegstructuur die is opgezet met zowel de gemeente, provincie als ook de andere eigenaren op het terrein. Op het terrein van Zevenellen bevinden zich namelijk twee andere eigenaren die ook gronden aan het ontwikkelen zijn. Het is van groot belang dat deze partijen gezamenlijk optrekken in de ontwikkeling om tot het beste resultaat te komen. 

Tot slot proberen wij vanuit Louter ook de aansluiting te vinden met projecten in de omgeving, en kijken wij via stakeholdermanagement naar potentiële aanhaakmogelijkheden. Wij merken dat een groot deel van onze toegevoegde waarde ligt in het maken van deze waardevolle verbindingen, en zetten daar in al onze projecten ook vol op in. Dit in combinatie met onze expertise zorgt voor een succesvol verloop van onze projecten.

Benieuwd hoe het project er momenteel uitziet? Bekijk hier onze video met práchtige dronebeelden!

Sharon

Sharon

Adviseur gebiedsontwikkeling