In de landelijke trend van gemeentelijke herindelingen, verstedelijking en modernisering is er één klein dorpje dat dapper weerstand blijft bieden. Nuenen, een dorp in het hart van Brabant, lijkt zich goed te kunnen verzetten tegen al deze druk van buitenaf. Sinds Van Gogh er rond 1880 rondliep, is de structuur van de dorpskern zelfs nauwelijks veranderd. Veel monumenten en herkenningspunten in Nuenen zorgen ervoor dat je je moeiteloos terug in de tijd kan begeven. Toch spelen er genoeg ontwikkelingen in dit historische dorp. Een daarvan, welke de gemoederen van de Nuenenaar al enige tijd bezighoudt, is de gebiedsontwikkeling in Nuenen-Zuid.

Het is 3 september 2018, ik ben nét begonnen als junior adviseur bij Louter. Hierbij is een ding zeker, ik ga een leuke en grote uitdaging tegemoet. Binnen mijn vakgebied (communicatie) heb ik intussen enkele jaren ervaring opgedaan en tegelijkertijd heb ik al verscheidene rollen als projectmanager vervuld. Compleet nieuw voor mij is het werken voor gemeenten. Structuurvisies, bestemmingsplannen en verordeningen zijn op dat moment nog vage termen. Vertrouwend op mijn communicatieve en sociale vaardigheden ga ik vol goede moed aan de slag bij mijn eerste opdracht. Als assistent projectleider mag ik mijn collega Menno Moen gaan ondersteunen in de gemeente Nuenen.

(Structuur)visie?

Een nieuwe sporthal, een gezondheidscentrum, uitbreiding van een winkelcentrum, sociale woningbouw en een initiatief van een woongroep. Het kost even tijd voordat ik zelf alles op een rijtje heb. Voordat ik weet wat er allemaal staat te gebeuren. Er spelen namelijk veel initiatieven en ontwikkelingen in Nuenen-Zuid, een van de meest vergrijsde wijken van Nuenen. Deze initiatieven en ontwikkelingen zijn allemaal opgenomen in de ‘Structuurvisie Nuenen-Zuid’. Een document dat op hoofdlijnen richting geeft aan de plannen. Een richting die vatbaar blijkt voor geluiden vanuit de omgeving, waardoor de plannen nogal eens kunnen wijzigen. Deze geluiden kreeg ik op een van mijn eerste dagen werkzaam voor de gemeente Nuenen in veelvoud te horen. De structuurvisie was ter inzage gelegd en men was van harte uitgenodigd om informatie op te doen tijdens een inloopbijeenkomst. In grote getale kwam men opdagen en mij werd al gauw duidelijk dat ik terecht was gekomen in een complex verhaal.

Aan Menno en mij de opdracht om structuur aan te brengen in dit complexe verhaal. Om de verschillende belangen in het gebied te horen en te wegen. Om de puzzelstukjes op de juiste plek te leggen. Best een lastige opgave blijkt, gezien je op politiek en bestuurlijk vlak nog wel eens voor verrassingen komt te staan. Een grote uitdaging is wat er dient te gebeuren met de sporthal en hoe men vast kan blijven houden aan dat ‘dorpse karakter’ van Nuenen. Door intern en extern veelvuldig met verschillende partijen te spreken, krijgen we een steeds beter idee wat de knelpunten en wensen zijn. Deze zijn, zoals te verwachten valt, lang niet allemaal in lijn met de visie die de gemeente opgesteld heeft. Het verbinden van alle partijen en hun belangen is duidelijk een centrale factor geworden binnen deze gebiedsontwikkeling. Een factor waar wij vanuit Louter goed onze bijdrage aan kunnen leveren. Zorgvuldig luisteren naar de verschillende stakeholders om te begrijpen waar de knelpunten liggen staat hierbij centraal.

Vooruit kijken

Intussen is de structuurvisie Nuenen-Zuid gewijzigd vastgesteld, waarbij de zoektocht naar de locatie van de sporthal nog steeds overeind staat. Toch markeert dit het einde van een lang traject, er is een besluit genomen. Vanaf nu kunnen we weer vooruit gaan kijken. Naar hoe we invulling gaan geven aan de verschillende plannen. Door dit zoveel mogelijk samen te doen met initiatiefnemers, omwonenden en gebruikers, komen we uiteindelijk tot een mooie gebiedsontwikkeling.   

 

Edu

Edu

Adviseur communicatie/ruimtelijke ontwikkeling