Verdiepen, vernieuwen en kennis uitwisselen vinden we bij Louter belangrijk! Dit doen we in ons innovatieprogramma ‘Louter Inzicht’.

Dit voorjaar was Yora Rienstra bij ons op bezoek. Zij gaf ons inzicht in de woningcrisis aan de hand van haar reis door Nederland en de gesprekken die zij voerde met verschillende mensen. Zowel winnaars als verliezers en zowel voorbeelden van hoopvolle oplossingen en creatieve invalshoeken als schrijnende probleemsituaties passeerden de revue. Dit smaakte naar meer en riep ook vragen bij ons op: Hoe kan dit toch zo ontstaan en wat zijn mechanismen achter deze ontwikkelingen op de woningmarkt? Wat kunnen we als Louter hierin betekenen?

Voor dit vervolg vroegen we Sander Heijne, onderzoeksjournalist en historicus, om vanuit dit andere perspectief ook stil te staan bij de crisis op de woningmarkt. Als auteur van de boekwerken ‘Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u’ en ‘Fantoomgroei’, verdiept hij zich in het effect van bureaucratische systemen op ons alledaagse bestaan.

Vrijdag 14 oktober ging Sander met ons in gesprek in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Naast onze eigen collega’s waren ook deskundigen uit ons netwerk aanwezig.

Sander nam ons tijdens het eerste deel van de middag mee in o.a. analyses van de inkomensverdeling in ons land, economische modellen, politieke keuzes en gebeurtenissen in het verleden. Wat is het effect geweest van marktwerking en liberalisering van de woningmarkt? Waar en waarom is er een kloof ontstaan? Welke keuzes liggen daaraan ten grondslag? Allemaal ingrediënten voor de crisis op de woningmarkt. Waarom konden we na de tweede wereldoorlog 110.000 woningen per jaar bouwen en lukt ons dat nu niet? En is dat nu weer nodig? Wanneer komt verandering op gang? Is de crisis op de woningmarkt en daarmee de urgentie op dit moment groot genoeg? Hoe gaan we hiermee om, wachten we af of komen we in actie?

Tijdens het tweede deel van de middag hebben we verder gediscussieerd over deze vragen. Ook hebben we onszelf afgevraagd: wat kunnen wij als Louter hierin betekenen? Algemene conclusie van de middag: het belang van een visie voor de lange termijn en keuzes maken. Niet alles kan namelijk op een goede manier naast elkaar bestaan. We leven en wonen in een klein ‘druk’ land, waarin constante groei van sectoren niet reëel is. Ruimte is schaars. Door uitsluitend te sturen op economische groei, zoals de afgelopen decennia is gedaan, breken we onze samenleving af. Voor alle crises die op ons afkomen is juist een sterke samenhang in de samenleving nodig. Kortom, bij de keuzes die nodig zijn, kunnen we op korte of middellange termijn dus niet iedereen tevredenstellen. Visie is nodig op landelijk én op lokaal niveau. Dit vraagt om duurzaam leiderschap.  Een keuze kan achteraf niet goed blijken. Hier leren we van.

Tijdens de borrel werd er onder het genot van een hapje en drankje met elkaar nagepraat over de inzichten die we hebben opgedaan en stappen die we kunnen zetten. Met wat we deze middag hebben gehoord en gezien, blijven we verdiepen en vernieuwen bij Louter. Op lokaal niveau kan Louter dit doen door kritische vragen te stellen, dwarsverbanden te signaleren en verschillende perspectieven te schetsen.

Coriene

Coriene

Omgevingsmanager - Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling