Verdiepen, vernieuwen en kennis uitwisselen vinden we bij Louter belangrijk! Dit doen we in ons innovatieprogramma ‘Louter Inzicht’. Waar we vorig jaar naar het thema ‘de Omgevingswet’ hebben gekeken, trappen we nu het thema van dit jaar af: de woningcrisis in Nederland. 

Afgelopen vrijdag was Yora Rienstra bij ons op bezoek in het Louter Lab in Eindhoven. Zij is de maker van de documentaire ‘Half Holland dakloos’ (VPRO). In deze documentaire spreekt ze zeer uiteenlopende mensen, allemaal op hun eigen manier betrokken bij de crisis op de woningmarkt: o.a. Minister Hugo de Jonge, mensen die geen woning kunnen vinden en mensen die dreigen echt dakloos te raken. We hebben Yora uitgenodigd om ons te inspireren en vanuit een ander perspectief naar de crisis op de woningmarkt te kijken. Naast onze eigen collega’s waren ook experts met verschillende achtergronden (gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars) uit ons netwerk in het Louter Lab aanwezig.  

Yora vertelde ons over haar reis door Nederland. Na het zien van enkele interviews met door de woningcrisis getroffen mensen kwam de discussie op gang. De mensen die in beeld kwamen hadden allemaal hetzelfde probleem: ze kunnen geen geschikte woning vinden. Samen hebben we ‘out of the box’ nagedacht over hoe wij kunnen bijdragen aan een oplossing voor de crisis op de woningmarkt. Interessante en prikkelende ideeën zoals een maximale oppervlakte woonruimte per persoon en ‘gewoon doen en daarna regelen; we hebben haast’. Ook meer traditionele ideeën kwamen voorbij: minder regels, kortere procedures en de huurmarkt aanpakken. En we hebben ons gebogen over wie de belangrijke personen en instanties zijn die ons kunnen helpen bij het oplossen van deze crisis.  

De gezamenlijke conclusie? We zien dat een breed gedragen urgentie ontbreekt, de systeemwereld waarin we gevangen zitten is een grote belemmering. Het bewustzijn dat we allemaal onderdeel van het probleem en de oplossing zijn, ontbreekt. Want zeg nou eens eerlijk ….  Houd ook ik dit probleem niet deels zelf in stand? Uiteindelijk heeft iedereen belang bij een oplossing, is het niet op korte dan toch zeker op de langere termijn. Wij spelen allemaal een rol in de oplossing. 

Yora had tot slot een tip: creëer urgentie door het heel persoonlijk en klein te maken. Verplaats je in de ander, voer het gesprek en geef de problemen een gezicht. Dan kun je een verschil maken.Tijdens de borrel werd er onder het genot van een hapje en drankje met elkaar nagepraat over de uiteenlopende oplossingen. Met wat we deze middag hebben gehoord en gezien gaan we verder aan de slag. We blijven verdiepen en vernieuwen bij Louter. 

Richard

Richard

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling