In 2019 kozen de inwoners van Langenboom (gemeente Mill & Sint Hubert) voor een nieuw dorpshart en een verenigd sportpark. De wens hiervoor ontstond toen het dorpscafé D’n Bens aankondigde te gaan sluiten. Daarmee dreigde de ziel uit het dorp te verdwijnen. Dit was het startpunt voor het maken van het Dorpsplan Langenboom.

Het plan van www.eigenkweeklangenboom.nl richt zich op een aantrekkelijk, leefbaar en toekomstbestendig dorp met een ambitieuze transformatie van de kerk tot nieuw dorpshart, aanpassing van het sportpark naar een verenigd sporthart en de herontwikkeling van de bestaande sporthal/gemeenschapsaccommodatie tot een woningbouwlocatie. De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft de ontwikkeling van wijk- en dorpsinitiatieven aangemoedigd door middel van verankering van www.righttochallenge.nl in het gemeentelijke beleid.

Nieuwe fase

Samen met Annélien van Kuilenburg mag ik sinds december 2020 namens de stichting Eigen Kweek en de gemeente Mill en Sint Hubert dit proces begeleiden. Op basis van de eerste haalbaarheidsanalyse hebben we vervolgonderzoek uitgevoerd. Het dorpsplan werd ruimtelijk en programmatisch geoptimaliseerd en de (financiële) uitvoerbaarheid is tegen het licht gehouden. De resultaten zijn op 8 juli 2021 voorgelegd aan en unaniem akkoord bevonden door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert. Het Dorpsplan Langenboom kan nu een volgende fase van uitvoering in!

De gemeente Mill en Sint Hubert gaat per 1 januari 2022 op in de gemeente Land van Cuijk (samen met de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave en Sint Anthonis). De toekomstige gemeente met 33 kernen oriënteert zich momenteel op de manier waarop het opschalen naar een grote gemeente gepaard kan gaan met afschalen naar de kernen en dienstverlening naar inwoners www.gemeentelandvancuijk.nl/kernendemocratie

Arjen

Arjen

Projectleider