Windpark Elzenburg – De Geer

Windpark Elzenburg – De Geer

Windpark Elzenburg – De Geer Projectmanagement Planologische haalbaarheid Omgevingsmanagement De gemeente Oss heeft het voornemen om een windpark te ontwikkelen nabij het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer. Het windpark levert met een streefvermogen van circa 16...
Burgerwindpark De Lage Rooijen

Burgerwindpark De Lage Rooijen

Burgerwindpark De Lage Rooijen Projectmanagement Planologische haalbaarheid Omgevingsmanagement Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is een initiatief van Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust, die samen met vijf grondeigenaren vergunningen hebben ontvangen om drie...
Versterken elektriciteitsnet TenneT

Versterken elektriciteitsnet TenneT

Versterken elektriciteitsnet TenneT Planologische haalbaarheid Omgevingsmanagement Tracéstudie De elektriciteitsvraag groeit snel, onder andere door de toename van elektrische voertuigen en het opwekken van duurzame energie. TenneT past het bestaande elektriciteitsnet...
Uitbreiding energienetwerk TenneT

Uitbreiding energienetwerk TenneT

Uitbreiding energienetwerk TenneT Projectmanagement Planologische haalbaarheid Omgevingsmanagement Tracéstudie De elektriciteitsvraag groeit snel, onder andere door de toename van elektrische voertuigen en het opwekken van duurzame energie. TenneT breidt haar...
Greentech Park Brabant draagt bij aan duurzame ambities

Greentech Park Brabant draagt bij aan duurzame ambities

Greentech Park Brabant draagt bij aan duurzame ambities Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke planvorming Bio-based Projectmanagement Omgevingswet Energietransitie GreenTech staat voor een duurzame economie waarin wordt gewerkt aan nieuwe oplossingen voor het gebruik van...