Eerste Hulp Bij Omgevingswet

We kunnen onze omgeving zo veel mooier maken als iedereen daar aan bijdraagt. De nieuwe Omgevingswet zet een stap in die richting. Met Eerste Hulp bij Omgevingswet willen wij helpen om van de invoering van die wet een succes te maken.

Dit doen wij op verschillende manieren. Een daarvan is door het inzetten van spelvormen. Een tijdje terug hebben we het Omgevingswetspel ontwikkeld. Met behulp van kaarten speelt men met het Omgevingswetspel bestaande scenario’s na en helpt het om in de rol van een ander te kruipen. Ons spel wordt telkens weer op maat gemaakt waardoor de gespeelde scenario’s altijd herkenbaar zijn. Intussen hebben we het spel al bij meerdere gemeenten in mogen zetten. Bij de gemeente Nissewaard en de gemeente Asten was men zeer enthousiast. Daar zagen we ambtenaren en raadsleden samen aan tafel de verschillende uitdagingen spelen. Gezien de actuele thema’s die op tafel gespeeld werden, kwamen er interessante discussies op gang.

Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op onze website: www.eerstehulpbijomgevingswet.nl