Arjen van den Bogaart

Arjen heeft leidinggegeven aan diverse langjarige en grootschalige locatie-ontwikkelingen voor verschillende gemeenten en met multidisciplinair samengestelde projectteams. In deze projecten heeft hij zowel te maken gehad met erfgoedproblematiek als met de stakeholders op dit terrein, zoals ontwikkelaars, aannemers, het bisdom, congregaties, landgoed-eigenaren, Boei, Monumentenhuis Brabant, woningcorporaties, belangenorganisaties , alsmede (diverse disciplines binnen) de provincie, ministeries en onderzoeks -en adviesbureaus. In de door hem geleide projecten was hij verantwoordelijk voor de algemene leiding (proces– en projectmanagement) en voor het organiseren van trajecten waarin wordt gekomen tot waardetoevoeging op te (her)ontwikkelen locaties, binnen de realisatiestrategie van zijn opdrachtgevers. In een aantal gevallen waren cultuurhistorie en natuurontwikkeling in combinatie met uiteenlopende gebruiksfuncties succesvolle katalysatoren voor de locatie-ontwikkeling.

Arjen is energiek en weet momentum te creëren met projectteams en stakeholders en is bovendien een effectief onderhandelaar.

In zijn loopbaan heeft hij zich verder gespecialiseerd in het proces– en projectmanagement op locaties en in gebieden met vernieuwende ontwikkelconcepten. Voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van spoorzones, integrale wijkvernieuwing en de landgoedontwikkeling. Deze ontwikkelconcepten lopen vooruit op gangbare vormen van gebiedsontwikkeling en zetten in op een werkwijze die ook wordt geambieerd in de nieuwe Omgevingswet. Met deze werkwijze, die uitgaat van de principes vertrouwen, flexibiliteit, procesafspraken, integraliteit en transparantie, richt Arjen de energie en inspanningen op een gedegen planuitwerking met stakeholders. Deze werkwijze brengt hij ook graag over in de verdere professionalisering van organisaties waarbinnen hij werkzaam is.

Sterke punten
Leergierigheid, maximalisering, prestatiegerichtheid, relatievorming, zelfverzekerdheid

Contact
Telefoon: 06-151 113 81
E-mail: avandenboogaart@louter.biz
LinkedIn: Arjen van den Boogaart